|

Kehitä omaa luovuuttasi

Luovuus lähtee turvallisuuden tunteesta, ajatuksesta, että voi vapaasti ilmaista itseään. Toisinaan meitä rajoittavat luovuudessa ulkopuoliset rakenteet, esimerkiksi työpaikan tai oman yhteisön säännöt. Toisinaan pahin esteemme olemme me itse: uskomus, että emme ole luovia, estää meitä edes aloittamasta.

Luovuus ei tarkoita sitä, että sinun pitäisi olla taiteellisesti lahjakas aivan kuin Picasso. Jokaisessa on arjen luovuutta, kykyä ratkaista erilaisia ongelmia. Luovuus on siis taito, jota voi harjoitella ja oppia lisää. Luovuus kehittää ajattelua ja auttaa sinua työssä sekä arjessa löytämään uusia ratkaisumalleja. Luovuus on myös väline parempaan itsetuntemukseen ja hyvinvointiin.

Matka luovuuteen

Taide kehittää luovuutta, mutta ei ole ainoa keino siihen. Oman luovuuden kehittäminen ja vahvistaminen voi tapahtua monin eri tavoin. Tässä on muutamia harjoituksia ja lähestymistapoja, jotka voivat auttaa sinua kehittämään luovuuttasi:

Pidä luovuuspäiväkirjaa

Pidä päivittäistä päiväkirjaa, johon kirjoitat ajatuksia, ideoita, mielikuvia ja havaintoja. Kirjoittaminen auttaa sinua tutkimaan omia ajatuksiasi ja luomaan uusia yhteyksiä.

Kokeile erilaisia luovia harrastuksia

Kokeile erilaisia luovia harrastuksia, kuten piirtämistä, maalaamista, musiikin tekemistä tai kirjoittamista. Uusien taitojen oppiminen ja eri ilmaisumuotojen kokeileminen voi avata mielikuvitustasi ja laajentaa luovia näkökulmia.

Harjoittele aivomyrskyä

Aivomyrsky eli brain storm on menetelmä, jossa kirjoitat tai piirrät nopeasti kaikki mielessäsi tulevat ideat ilman kriittistä arviointia. Aivomyrsky auttaa sinua purkamaan ajatusten estoja ja tuottamaan laajan valikoiman ideoita.

Kokeile uusia ratkaisumalleja

Tee tietoisia ponnisteluja ajatella asioita eri tavalla. Kysy itseltäsi, miten voit lähestyä ongelmaa eri näkökulmista ja etsiä vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Tee yhteistyötä muiden luovien ihmisten kanssa: Osallistu ryhmäkeskusteluihin, työpajoihin tai projekteihin, joissa voit työskennellä muiden luovien ihmisten kanssa. Yhteistyössä muiden kanssa voit saada uusia ideoita, saada palautetta ja inspiroitua.

Hyödynnä inspiraation lähteitä

Etsi inspiraatiota eri lähteistä, kuten taiteesta, kirjallisuudesta, musiikista, luonnosta tai matkoista. Pidä silmät ja mielesi avoinna uusille kokemuksille ja vaikutteille.

Kehitä mielikuvitustasi

Harjoittele mielikuvituksen käyttöä visualisoimalla ja luomalla mielikuvituksellisia kohtauksia tai tarinoita mielessäsi. Voit myös kokeilla erilaisia mielikuvitusleikkejä ja -harjoituksia.

Mikä näistä koskettaa sinua eniten?

Lisää ajatuksia luovuuden lisäämisestä blogissa: https://marikataskinen.com/tyoyhteison-luovuus/ 

Tämän artikkelin kuva luotiin tekoälyllä Marika Taskinen/Nightcafe AI