Luovasti yrityksissä

Mitä on arjen luovuus?

Luovuus on kykyä toimia uusissa, muuttuvissa tilanteissa joustavasti. Se on uusia näkökulmia ja raikkaita ratkaisuehdotuksia. Luovuutta tarvitaan kaikissa yrityksissä, yhdistyksissä ja yhteisöissä, kaikissa ammateissa ja kaikilla elämän osa-alueilla. Taide ja taiteellisuus voi olla osa luovuutta, mutta se ei ole koko tarina. 

Luovuus ei synny tai lisäänny itsekseen. Se tarvitsee turvallisen tilan kukoistaakseen. Suurin luovuuden tuhoaja on pelko, se, että ympyröivä kulttuuri kieltää uuden syntymisen joko rakenteillaan tai toimintakulttuurillaan. Luovuutta latistaa myös kiire ja stressi, se ettei pystytä keskittymään läsnä olevaan hetkeen.

Merkityksellinen minä

Miten yritykset voivat lisätä luovuutta?

Luovuuden vahvistaminen on turvallisuuden tunteen lujittamista ja yhteisöllisyyden luomista. Turvallisuus tarkoittaa avoimen toimintaympäristön lisäksi myös ennakoitavuutta. Se puolestaan vähentää kiireen tuntua ja stressiä. 

Yritysten johto vastaa rakenteista ja johtamisesta. Se mahdollistaa luovuuden, joka ihmisissä jo on. Jokainen kuitenkin osallistuu luovan kulttuurin ylläpitämiseen. 

Taide ja luovat menetelmät valmennuksissa vahvistavat toisin toimimisen kulttuuria. Yhteiset kokemukset tukevat turvallista ja tasa-arvoista työskentelyä. Yhdessä tekeminen luo yhteisöllisyyttä. Pelko ja epävarmuus pienenevät. Taiteen innostava flow-tila poistaa kiireen tunnun ja muissa tilanteissa olevan stressin.

Taiteen tekeminen luo uusia toimintamalleja ja kehittää ajattelua. Taiteen yhteydessä puhutaankin siirtovaikutuksesta. Se tarkoittaa sitä, että opitut luovat toimintamallit ja niiden sovellukset siirtyvät helposti muuhun tekemiseen.

Taide on myös itsessään luova menetelmä, joka kannustaa uudenlaiseen tekemiseen erilaisissa kehittämisprojekteissa. Menetelmä etäännyttää käsiteltävän asian itsestä, uudet näkökulmat ja ideat tulevat uudessa kontekstissa vaivattomammin esille.


Taidemenetelmät yritystoiminnassa ja yhdistysten tukena

  • Valmennukset projektin etenemisen tukena
  • Motivaation etsiminen ja vahvistaminen
  • Työhyvinvointi
  • Sisältöjen kehittäminen
  • Asiakaspalautteen kerääminen ja hyödyntäminen toiminnassa
  • Vuorovaikutukseen liittyvät koulutukset eri tehtävissä

Taide voi hyvin laajasti tarkoittaa eri asioita: yleisiä luovia menetelmiä, ongelmanratkaisuharjoituksia ja ryhmätöitä sekä keskustelua, mutta myös maalaamista, rakentelua ja kirjoittamista. Valmennuksien sisältö ja tyyli sovitaan aina tilaajan kanssa