|

Luovuus: mitä hyötyä siitä on?

Luovuus herättää monenlaisia mielipiteitä puolesta ja vastaan. Viime viikolla minua haastateltiin aiheeseen liittyen, ja yksi kysymys sivusi sitä, että miten selittäisin luovuuden hyötyjä tavalliselle ihmiselle. Mitä hyötyö luovuudesta hänelle olisi? Miksi luovuutta pitäisi olla erityisesti työssä tai vapaa-ajalla?

Kysymys oli minusta hieman nurinkurinen, mutta kieltämättä näinkin voi ajatella. Nurinkurinen kysymys oli mielestäni siksi, että luovuudella on monet, tekijänsä oloiset ja näköiset kasvot. Toiseksi, luovuuden yksi lähestymiskulma on hauskuus ja leikki. Mitä hyötyä hauskuudesta on? Ei oikeastaan mitään, ja samalla siinä on kaikki merkitykset: ilman iloa se työ tuntuu raskaammalta ja arki mustemmalta.

Luovuus arjessa

Ihminen on luonnostaan luova ja tarvitsee luovaa tekemistä ja ajattelua arkeensa. Luovuus on toiselle sanaristikoiden tekoa, toiselle neulomista, kolmelle rakentelua tai rikkoutuneiden koneiden korjaamista. Kaikissa tarvitaan luovuutta eri tavalla. Luovutta tarvitaan niin ikään ja erityisesti runojen kirjoittamisessa, laulamisessa, soittamisessa, maalaamisessa, piirtämisessä, tanssimisessa ja näyttelemisessä.

Arjen luovuus on sitä luovuutta, joka palauttaa ja maadoittaa. Sen kautta opimme, nautimme tekemisestä, innostumme ja ilostumme tuloksista yksin ja erilaisissa ryhmissä. Arjen luovuus on leikkiä, joka auttaa tarkastelemaan itseämme ja maailmaa hetken toisesta näkökulmasta.

Arjen luovuus heijastelee työhön. Ilo kuplii vapaalta arkiseen aherrukseen, niin myös toisin tekemisen tavat ja keinot. Työssä voi myös olla sitä toista, työn tekemisen luovuutta.

Luovuus työssä

Työn luovuus voi ilmentyä asiakaskohtaamisen onnistuneena hoitamisena, tiimin yhteisinä oivalluksina kun kehitetään uutta, tai jonkun ohjelmistopulman ratkaisemisena. Kaikissa näissä luovuuden lajeissa on osattu käyttää vanhaa tietoa uudessa tilanteessa. Ongelmanratkaisutaito on erinomaista luovuuden käyttämistä. Sivutuotteena yhteinen luovuus sujuvoittaa tiimityötä. Yhteinen ymmärrys ja tekemisen tapojen tuntemus kasvaa.

Luovuudesta on siis kiistatonta hyötyä monin tavoin, monella eri osa-alueella. Joskus, stressin alla, työyhteisön konflikteissa ja erilaisissa muutostilanteissa saattaa kuitenkin tuntua, että luovuus on kadoksissa. Silloin apu voi tulla ulkoapäin: Yhteiset luovuusvalmennukset tärkeänä pidetyn asian äärellä voivat aukaista solmuja ja avata samalla luovuuden lukon.

Luovuuden tueksi

Luovuusvalmennuksissa ja luovissa koulutuksissa tieto kohtaa tekemisen ja omakohtaisen ymmärryksen. Jos vuorovaikutuksessa on haastetta opitaan hieman asioita siitä, mutta ei jäädä tiedon tasolle. Luovat harjoitukset, ryhmästä ja asiasta riippuen taide tai ongelmanratkaisutyyppiset tehtävät auttavat nimeämään omia ajatuksia. Itse pohtien ja yhdessä keskustellen paperille laitetut asiat auttavat työyhteisöä ymmärtämään missä pulma olikaan ja miten meidän pitäisi toimia.

Olisitko kiinnostunut luovuusvalmennuksista tai koulutuksista? Ota rohkeasti yhteyttä lomakkeella tai vilkaise yksityishenkilöille tarkoitettua tarjontaa verkkokaupan puolella.