|

Luovuus muutoksessa

Luovuus on tärkeä

Luovuus pyörittää maailmaa: Se on pohjimmiltaan ongelmanratkaisua, kykyä nähdä asiat toisin, taitoa yhdistää vanhaa ja uutta. Luovuutta on kaikilla toimialoilla ja sitä on meissä kaikissa. Suurimmat esteet luovuudelle ovat oman päämme sisällä – uskottelemme itsellemme, ettemme osaa emmekä pysty. Luovuus kukoistaa turvallisessa kasvuympäristössä, hyvinvoivilla työpaikoilla ja inspiroivissa verkostoissa.

Tulevaisuus haastaa ajatteluamme luovuudesta

Tekoäly, alustatalous ja kestävä kehitys haastavat käsityksiämme luovuudesta. Tekoälyn avulla kuka tahansa voi tehdä lähes mitä tahansa. Alustatalous mahdollistaa tuotosten levittämisen ympäri maailmaa.

Muuttuva luovuus – tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat luennossani 9.11.2023 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Tulevaisuuden kestävä hyvinvointi-seminaarissa listasin mahdollisuuksia:

  • Kuka tahansa voi kirjoittaa blogin tai jopa kirjan tekoälyn (Chat GPT) avulla
  • Kuka tahansa voi julkaista kirjan, saada sille ISBN-tunnuksen ja myydä sitä vaikka  Amazonissa
  • Kuka tahansa voi tarjota luovaa osaamistaan kansainvälisten freelancer-sivustojen, kuten Upwork kautta tai palkata osaajia erilaisilta alustoilta luoviin projekteihin, jos ei osaa itse kaikkea
  • Kuka tahansa voi tehdä tekoälyn/suunnitteluohjelmistojen (Midjourneys, tai jopa Canva) avulla printtejä ja myydä siihen liittyviä tuotteita ilman varastoa kansainvälisesti vaikkapa Etsyssä
  • Kuka tahansa voi tehdä sävellyksiä tekoälyllä tai musiikkisovelluksilla ja myydä musiikkia ilman musiikin koulutusta vaikka Boomyn kautta
  • Kuka tahansa voi tehdä verkkokursseja verkossa ja myydä niitä kansainvälisesti ja myydä niitä vaikka Udemyssä

Lista on loputon. Edelliset koskettavat ja herättävät tunteita erityisesti ”perinteisissä” luovan alan osaajissa (kirjailijat, muusikot, taiteilijat ja kuvittajat), mutta vaikuttavat myös alaan kuin alaan.

Luovuus demokratisoituu

Tietyllä tapaa uudet tekniset mahdollisuudet demokratisoivat luovuutta. Tekoäly ja sen soveltamisen mahdollisuudet ovat tietokoneyhteyden päässä, mahdollisia lähes kaikille. Toisaalta avoimet mahdollisuudet lisäävät kilpailua ja luovuuteen tulee vahvemmin teknologinen puoli.

Kuka osaa tehdä oikeanlaisia sanavalintoja ja käskyjä tietokoneelle? Mistä aika sopivien menetelmien löytämiseen, uuden oppimiseen ja uusien välineiden käyttöönottoon? Monessa on myös pieni kynnysraha, vaatimattoman kokeiluversion tai testausajan jälkeen. Mihin panostaa, missä pihistää?

Luovuuden tulavaisuustaitoja

Luovuuden tulevaisuustaitoja ovat

  • Uusien teknologioiden omaksumisen ja soveltamisen taito
  • Omien ajatusten ja tottumusten haastamisen taito
  • Kuuntelemisen, kohtaamisen ja vuorovaikutuksen taidot
  • Asiakastarpeiden tunnistamisen taito

Tekoäly ei tee mitään itse. On ihminen, jolla on idea. Tekoälyn, ja tätä kautta alustojen tai kestävän kehityksen edistäminen ja käyttöönotto lähtee siitä, mihin kullakin luovalla yksilöllä on tarve kehittää. Panostus lähtee siis oman ydinosaamisen tukemisesta ja vahvistamisesta.

On myös huomioitava, että tekoäly ei voi koskaan korvata ihmisten kohtaamista. Ihminen tarvitsee toista ihmistä, nähdyksi ja kuulluksi tulemista. Tekoäly voi auttaa tässä, mutta: tekoäly ei itsessään luo merkityksellisyyden kokemuksia.

Olen käyttänyt monissa koulutuksissani ja valmennuksissani digitaalisuutta vuorovaikutuksen vahvistaminen apuna. Tekoäly ja erilaiset sovellukset voivat tuoda myös ihmisiä yhteen.

Hyödynnän verkkovalmennuksissani luovuutta ja hyvinvointia tukevia sovelluksia, niin tekoälypohjaisia kuin muitakin. Verkon yli on oivallettu, luotu yhdessä ja yksin, keskusteltu ja rauhoituttu hyvinvointihetkeen. Tekoälykuvan tekeminen voi tuoda tarpeen tarkemmin esille keskusteluihin, kuin se, että oltaisiin kohdattu vain muuten. Tekoäly ei koskaan ole pääasia. Minun tehtäväni on fasilitoida ja tehdä teknisistä asioista vaivattomia ja hauskoja.

Verkkovalmennuksia voi tilata niin yksityiset kuin ryhmätkin. Tutustu nyt avoimeen Lempeän luovaan iltaan Teamsissä, jossa tutkitaan luovilla menetelmillä tarkastellaan omaa hyvinvointia: Lempeän luova ilta Teamsissä

Luovuus – mitä tarinaa siitä itsellesi rakennet?

Jokaisen arkiluovuus on erilaista. Miten sinä näet oman luovuutesi ja esimerkiksi tekoälyn vaikutuksen siihen?

Tulevaisuus tulee ja maailma muuttuu. Syleiletkö sitä, kirjoitatko tarinaa, jossa muutos ja tekoäly on aina mahdollisuus? Jos teet näin, silloin se on myös sitä.

Kysy itseltäsi: Miten tekoäly voisi auttaa sinua työssäsi, tehdä siitä helpompaa, inspiroivempaa, ydinosaamistasi tukevaa – mahdollisia asiakkaitasi auttavaa? Miten voisit olla luovempi uudella tavalla?

Ota yhteyttä, jos haluat keskustella lisää oman tai työpaikkasi luovuuden kehittämisestä, yhteystietolomakkeen löydät tästä.