Mitä luovaa tulevaisuus tuo tullessaan ?

Sanotaan, että on asioita, joihin ei voi vaikuttaa, ja on asioita, joihin voi vaikuttaa. Joskushan asetelma on myös mielikuvista kiinni, mutta silti: keskity nykyhetkessä ja tulevaisuuden tavoitteissasi hyvään, panosta erityisesti siihen, jonka haluat ja voit muuttaa. 

Toivottu tulevaisuus muuttuu konkreettiseksi tavoitteeksi, kun polusta tulee sisäistetty ja sille on välineet ja vaiheet. Omaa pohdintaa tukevat erilaiset suunnitelmaa tehtävät ja keskuskustelut esimerkiksi valmentajan kanssa

Oheisessa Luova tulevaisuus-tehtävässä hahmotellaan omia tavoitteita. Tutustu, innostu ja ota käyttöön! Lue ensin tehtävä tehtävä alusta loppuun kokonaiskuvan saamiseksi. Tehtävän voit tehdä yksin tai ystävän kanssa, joka myös miettii tulevaa.

Luova tulevaisuus -tehtävä

  1. Tarvitset paperia tai kartonkia ja värejä, esimerkiksi tusseja. Ota ne esille. Antoisinta on, jos teet tehtävän jonkun toisen kanssa, ja voit lopuksi keskustella eri näkökulmista. 
  1. Aseta aluksi tavoitteet: Pohdi, millä alueilla haluaisit kehittyä tai haluaisit muutosta. Tavoitteita voivat olla esimerkiksi työ, henkilökohtainen kehitys, ihmissuhteet, terveys ja vapaa-aika tai harrastukset. Yksikin aihe riittää. Kirjoita tavoitteet ylös isolle paperille. Mikäli kirjoitat ylös useita tavoitteita, jätä runsaasti tilaa kunkin sanan ympärille. Sinä nimeät tavoitteet itseäsi varten, niiden ei tarvitse olla hienoja ja yleviä – paitsi jos haluat niin.
  1. Luo sanoista visuaalinen kartta eli kuvaa tavoitettasi toisin, selitä kirjoitettuja sanoja auki. Kirjoita tavoitetta auki aivomyrskyn tavoin vapaasti  pähkäilemällä.  Jos tulevaisuudessa unelmana siintää esimerkiksi yrittäjyys, mitä kaikkea siihen kuuluukaan? Mitä tiedät, mitä luulet, mitä toivot? Kirjoita ja mahdollisesti piirrä asioita, jotka liittyvät tavoitteisiisi. Käytä tarvittaessa symboleita, kaavakuvia ja emojeja – mitä tahansa, mikä selventää tavoitteita. Halutessasi voit liittää tähän kohtaan myös tavoitettasi ilmentäviä kuvia.
  1. Nyt valitse yksi sanoista tai tavoitteista työstettäväksi. Lisää kartongille konkreettisia askelmerkkejä. Mitä pitää tehdä, jotta tavoitteet saavutetaan? Esimerkiksi, työunelmien, yrittäjyyden yhteydessä karttaan voisi lisätä sopivien myyntitapahtumien etsimisen tai verkostoitumisen alan ammattilaisten kanssa. 
  1. Keskustelkaa valmiista tulevaisuus-visioista parin kanssa. Antakaa toisillenne konkreettisia vinkkejä ja uusia näkökulmia. Mistä esimerkiksi voisi löytää sopivaa lisäkoulutusta?
  1. Aloita pienillä askelilla sen tavoitteen kanssa, joka tuntuu ajankohtaisimmalta. Mikä voisi olla ensimmäinen askel, jonka voisi tehdä asian hyväksi? Voisitko vaikka tulevana yrittäjänä liittyä Facebook-ryhmään, jossa voit oppia muilta ja kysyä lisää?

Mihin luovuusvalmentejaa tarvitaan?

Eikös tässä nyt käyty jo matka tulevaisuuteen läpi, minne sitä luovuusvalmentajaa tarvitaan? Paljonkin. Nykyhetken hahmottaminen, tai tavoiteltavien asioiden ylös kirjoittaminen sekä ensimmäisten askeleitten pohtiminen ovat vasta ensimmäinen vaihe. Matka omaan asiaan on usein pitkä ja kaikki tuki on apuna matkalla. Luovuusvalmentaja voi auttaa siinä, että pääset sinne minne haluatkin!

Tavoitteiden selkiyttäminen luovuudella

Valmentaja voi auttaa yksilöitä tunnistamaan ja selkiyttämään tulevaisuuden tavoitteitaan. Valmennusprosessi tarjoaa rakenteen ja tukiverkoston, joka auttaa yksilöitä hahmottamaan, mitä he haluavat saavuttaa ja mikä on heille todella tärkeää. 

Luovuus voi auttaa yksilöitä visualisoimaan tavoitteitaan ja tulevaisuuden näkymiään. Esimerkiksi kollaasien tekeminen, kuvapäiväkirjojen pitäminen tai unelmakarttojen luominen voivat auttaa yksilöitä konkretisoimaan ja visualisoimaan haluamansa tulevaisuuden. Visuaalisten ilmaisumuotojen avulla voidaan luoda konkreettisia muistutuksia ja inspiroivia kuvia siitä, mihin pyritään, ja tämä voi auttaa yksilöitä pitämään kiinni tavoitteistaan.

Suunnitelman laatiminen luovasti

Valmennus auttaa yksilöitä luomaan realistisen suunnitelman tavoitteidensa saavuttamiseksi. Valmentaja voi auttaa tunnistamaan askelmerkit, resurssit ja tarvittavat toimenpiteet, joita tarvitaan asioiden toteuttamiseksi. Muutos voi olla pitkä ja haastava prosessi, ja valmentaja voi auttaa yksilöitä ylläpitämään motivaatiotaan matkan varrella. Valmentaja voi tarjota rohkaisua, tukea ja kannustusta vaikeina hetkinä sekä auttaa yksilöitä pysymään sitoutuneena tavoitteisiinsa. 

Luovuus valmennuksessa voi auttaa ihmisiä tutkimaan omia tunteitaan, ajatuksiaan ja unelmiaan eri vaiheissa. Luova tekeminen voi auttaa avaamaan mielikuvitusta ja ajattelemaan asioita uudesta näkökulmasta, mikä voi johtaa uusiin oivalluksiin ja ideoihin, asioiden näkemiseen toisesta näkökulmasta.

Taitojen luova kehittäminen

Valmennus voi auttaa yksilöitä tunnistamaan ja kehittämään tarvittavia taitoja ja kykyjä tavoitteiden saavuttamiseksi. Valmentaja voi tarjota ohjausta ja tukea taitojen kehittämisessä sekä auttaa yksilöitä ymmärtämään omia vahvuuksiaan ja mahdollisia kehityskohteitaan.

Luovilla menetelmillä voi taas kehittää luovaa ongelmanratkaisukykyä. Taide voi opettaa yksilöitä ajattelemaan epätavanomaisia ratkaisuja ja etsimään uusia näkökulmia haasteisiin. Tämä luova ajattelu voi auttaa heitä löytämään innovatiivisia tapoja saavuttaa tavoitteitaan ja ratkaista mahdollisia esteitä tai ristiriitoja matkalla kohti haluttua tulevaisuutta.

Itsetuntemuksen ja luovuuden lisääminen

Valmennusprosessi voi auttaa yksilöitä lisäämään itsetuntemustaan ja ymmärtämään omia arvojaan, vahvuuksiaan ja mieltymyksiään. Tämä tietoisuus voi auttaa yksilöitä tekemään parempia päätöksiä ja valintoja tulevaisuuden suunnittelussa sekä löytämään polun, joka on yhdenmukainen heidän todellisten tarpeidensa ja toiveidensa kanssa.

Luovuus voi auttaa yksilöitä käsittelemään ja ilmaisemaan tunteitaan, mikä on tärkeää tulevaisuuden suunnittelussa. Taiteen avulla voi tulla tietoiseksi omista vahvuuksistaan, heikkouksistaan ja tarpeistaan. Se voi auttaa yksilöitä tunnistamaan, mitä he todella haluavat ja mikä heille on tärkeää, ja tämä itsetuntemus auttaa heitä suuntaamaan tulevaisuuden suunnitelmiaan.

Valmistuville luovuusvalmennusta -kampanja

Valmennusta valmistuville ja tulevaisuuttaan pohtiville lahjaksi? Tutustu lisää sivuilla sisältöön ja hintaan kampanjasivulla.