|

Taideterapia toimii

Taideterapia - tehtävä: turkoosiksi maalatulla pohjalla jääkarhu-figuuri ratsastaa lehtileikkeestä maalatu lentokoneen päällä. Lentokoneessa lukee lehdestä leikatuin kirjaimin kevyesti.

Taideterapian ryhmään osallistunut antoi palautetta ”Kiitos ryhmä, kiitos terapeutti, en olisi ikinä uskonut, että minulle tämä toimii niin hyvin.” ”Kiitos sinulle, kun olet mukana”, sanoin. ”Luota taiteeseen, se kyllä kantaa.”

Lukuisat tutkimukset vahvistavat edellisen kokemuksen. Taideterapia todellakin toimii, sillä taiteen avulla pääsemme suoraan yhteyteen tunnekokemustemme kanssa. Tässä blogissa avaankin hieman enemmän sitä, miten ja miksi taideterapia toimii, kuka hyötyy taideterapiasta ja sopisiko se myös työyhteisöihin.

Mikä taideterapia?

Ennen kuin pääsen selittämään, miksi taideterapia toimii, on varmasti hyvä avata mitä ylipäätänsä on taideterapia.

Taideterapia on terapiamuoto, jossa taiteen tekeminen ja keskustelu vuorottelevat. Useimmiten taideterapia jaotellaan taidemuotojen mukaan kuvataide-, musiikki-, draama-, kirjallisuusterapiaksi, tanssi- ja liiketerapiaksi tai taidemuotoja yhdistäväksi ekspressiiviseksi taideterapiaksi. Toinen tapa määritellä taideterapiaa liittyy sen käyttöön: taideterapiaa voidaan käyttää psykoterapian menetelmänä tai se voi puhtaasti perustua taideterapiaan oman tieteen- ja taidon alanaan.

Taideterapiassa taiteen tekeminen ja siihen liittyvien kokemusten ja tunteiden tarkastelu tapahtuu koulutetun terapeutin avulla. Se voi toimia henkilökohtaisten, omaan elämään vaikuttavien kokemusten, ajatusten, tunteiden tai ongelmien tutkimisen, ilmaisun, jäsentämisen, reflektion tai jakamisen keinona. Taideterapia voi olla ongelmia ennaltaehkäisevää, kuntouttavaa tai hoitavaa.

Usein puhutaan myös taideterapauttisista menetelmistä. Sananmukaisesti näissä kohtaamisissa hyödynnetään taideterapian menetelmiä, mutta ne eivät ole varsinaista terapiaa. Esimerkiksi työyhteisöt hyötyvät taideterapeuttisista menetelmistä työhyvinvoinnin työpajoissa tai taideterapeuttisissa työnohjauksissa. 

Miksi taideterapia toimii?

Taideterapia on nähdyksi ja kuulluksi tulemista

Taideterapia on ennen kaikkea läsnäoloa taiteen äärellä. On asioita, se jokin elämän osa-alue, joka kaipaa käsittelyä, on taide, jota kautta nämä asiat tulevat näkyviksi, ja on terapeutti, joka on läsnä. Terapeutti kuuntelee, osaa kysyä oikeat kysymykset, ohjaa oivaltamaan taiteen tekemisen kautta, on peili ja läsnäoleva reflektiopinta.

Jokainen tarvitsee tulla nähdyksi ja kuulluksi tulemista omana itsenään. Taideterapiassa terapeutti ei puske: asiakas on hyvä juuri sellaisena kuin on. Taidetta ei määritellä, analysoida, arvoteta. Ei tarvitse olla jonkunlainen, tai tuntea sanovansa liikaa tai liian vähän. Kaikki on hyvä. Taideterapiassa aika pysähtyy.. Merkitykselliset asiat kumpuavat tekemisestä, eikä niitä tarvitse pakottaa.

Taideterapia kohdataan tunteet turvallisesti

Taideterapiassa turvallisuus ja sen kokeminen on ensiarvoisen tärkeää. Terapeuttisuhde on luottamuksellinen. Ryhmätaideterapiassa ryhmä sitoutuu turvallisen tilan periaatteisiin. Kaikki mitä puhutaan tai mitä tapahtuu ryhmässä jää myös sinne.

Turvallisuuteen liittyy myös se, että asiakkaille tai osallistujille annetaan aikaa ja mahdollisuus aina myös vetäytyä halutessaan. Jokainen tarvitsee oman aikansa löytää oman tapansa taideterapiassa olemiseen.

Turvallisuuden tunne mahdollistaa sen, että ensinnäkin tietoisella tasolla uskallamme vähitellen avautua omasta elämästämme. Turvallisessa tilassa uskallamme näyttää myös haavoittuvan puolemme. Minkä tahansa tunteen, mikä on tullakseen. Ja jos ei ole isojen tunteiden ihminen, sekin on aivan yhtä hyvä.

Taide mahdollistaa suoran yhteyden tunteisiin ja niiden käsittelyyn. Tunne kertoo asian merkityksellisyydestä. Taideterapiassa opimme kohtaamaan negatiivisia tunteita ja sietämään niitä, niin itsessä kuin ryhmässäkin.

Taideterapia oivalluttaa

Eletyssä elämässä kokemukset ketjuttuvat. Tunteet, tavat, reagoinnit, arjen haasteet, isot ja pienet, ongelmat ja häiriöt saattavat pinoutua tai liittyä toisiinsa. Pahaa oloa, riittämättömyyttä, tapojen toistoa ei aina edes itse hahmota. Jokin vain tuntuu olevan pielessä. Tai joskus arjessa on vain paljon kaikkea ja sitä ei ehdi edes käsittelemään.

Taideterapia on prosessi, joka auttaa hahmottamaan ja oivaltamaan asioita omasta itsestä ja arjesta. On se toistuva läsnäolon paikka. Eri kerroilla omasta itsestä voin kummuta se käsiteltävän asian eri puoli, ja kokonaisuus hahmottuu vähitellen aivan toisin kuin aiemmin. Taideterapia tuo myös tunteita esille, välillä myös sellaisia, joita ei edes ole tiedostanut.

Yksittäiset taideterapeuttiset kohtaamiset tai työhyvinvoinnin iltapäivät voivat toimia hyvinvointihetkinä ja niiden kautta voi oivaltaa jotain uutta. Pidemmät prosessit mahdollistavat syvemmälle menemisen. Luottamus itseen, taiteeseen ja terapeuttiin kasvaa vähitellen yhä enemmän.

Taideterapia on luovaa leikkiä

Taideterapiasta puhuminen käy usein vakavaksi, onhan kyse terapiasta, jonka yksi keskeinen vahvuus on ongelmien ja häiriöiden hoitaminen. Taideterapiatapaamiset tai ryhmät eivät kuitenkaan ole pääsääntöisesti vakavia, vaan niihin kuuluu olennaisesti myös luovuuden ilo, leikki ja kokeilu. Irti päästäminen ja hulluttelu!

Taideterapian ja taideterapeuttisten ryhmien yksi rinnakkaisvaikutus onkin juuri luovuuden kasvu. Kohtaamiselle, luovuudelle on varattu aika ja paikka, on ok olla juuri sitä mitä on, tutkia itseä ja omaa olemistaan taiteen kautta. Kun ymmärrys siitä, että taide on oman mielen kuva, jonka tulkinnassa on itse se paras asiantuntija rimakauhu häviää. Omana kuvana se tehty taide on aina juuri täydellinen. ”Epäonnistuminenkin” on onnistumista.

Usein tämä luovuuden vapautuminen heijastuu myös muille elämänalueille.

Kenelle taideterapia sopii?

Taideterapia sopii kaikille, jotka haluavat tutkia omaa elämäänsä taiteen keinoin. Missään taideterapian lajissa ei vaadita mitään kyseisen taiteen ennakkotietoja -tai taitoja. Taideterapeuttiset ryhmät sopivat erityisen hyvin myös työpaikoille: erityisinä taidekursseina, työnohjausprosesseina, tai yksittäisinä työhyvinvoinin tapahtumina. Taideterapia tuottaa

  • henkilökohtaisia oivalluksia 
  • voimavaroja arkeen
  • tunteiden tunnistamista ja käsittelyä
  • kokemusta hyväksytyksi tulemisesta 
  • myötätuntoa itseä ja toisia kohtaan
  • tietoisuutta menneisyyden selviytymisistä ja onnistumisista tulevaisuuden rakentajana

Taideterapiaa juuri sinulle?

Kysy lisää! Kerron mielelläni tarjoamistani mahdollisuuksista etänä tai livenä pääkaupunkiseudulla (yritystapahtumat myös kauempana). Pistä sähköpostia osoitteeseen marika (at) marikataskinen.com tai täytä yhteydenottolomake täällä. Yksityisasiakkaat löytävät myös verkkokaupasta taideterapiasta lisätietoa.

Lähteet ja lukemisto asiasta kiinnostuneille

  • M. Rankanen, H. Hentinen & M-H. Mantere, Taideterapian perusteet . Helsinki: Duodecim. 
  • Rankanen, M. (2011). Jaettuja maisemia -taideterapian tiedon ja taidonalaa jäsentämässä. Verkkolehti Synnyt 3/11,17–38.
  • Taideterapian eri lajit ja opiskelu: Roiha instituutti