Työyhteisön luovuus

Mikä se on se työyhteisön luovuus, josta niin paljon puhutaan?

Luovuus on kykyä toimia uusissa, muuttuvissa tilanteissa joustavasti. Tilanteisiin osataan tuoda omaa osaamista, mielipiteitä ja näkökulmia uudella tavalla, raikkaasti.

Luovuus on siis erilaisia tilannekohtaisia ratkaisuja. Luovissa työyhteisöissä luovuus on myös…

…rohkeutta ja uskallusta, itseluottamusta, tiimiin luottamista, omien ajatusten esille tuomista?

.. toisten hyväksymistä mielipiteineen sellaisena kuin he ovat, erilaisten toimintatapojen ymmärtämistä?

Miten työpaikat voisivat vahvistaa luovuutta?

  1. Toimintatavat tukevat turvallista ja tasa-arvoista työskentelyä. Toimintatapoja kehitetään.
  2. Yhteisössä luotetaan, arvostetaan ja kunnioitetaan toisia ja se myös sanoitetaan ääneen.
  3. Sekä kirjallisesti että suullisesti ilmaistut säännöt ja aikataulutukset luovat turvallisuutta ja ennakointia.
  4. Avoin, tasa-arvoinen, monikanavainen sisäinen viestintä vahvistaa yhteisöllisyyttä ja turvallisuuden tunnetta. Kaikki tietävät missä mennään, eivätkä asiat jää käytäväkeskusteluiksi.

Työyhteisön luovuuden vahvistamisen on siis ennen kaikkea turvallisen, avoimen, erilaisuutta, mokiakin sallivan työyhteisön rakentamista!

Onko muita keinoja olla luova? Onko taiteesta apua?

Kyllä! Vaikka luovuus ei ole sama kuin taide, sen eri puolet (kuvataide, käsityö, musiikki, tanssi, teatteri, runous…) auttavat rakentamaan siltaa luovuuteen. Miksikö?

Luovuus on kokemus, jonka kautta syntyy …

  • Elämyksiä. Onnistumisia. Luomisen iloa. Tekemisen innostunut flow-tila poistaa kiireen tunnun ja muissa tilanteissa olevan stressin. Taiteen tekeminen on tila, jossa ollaan vapaalla muusta arjen tekemisestä.
  • Luovat menetelmät etäännyttävät käsiteltävän asian itsestä, ideat monistuvat ja raikastuvat: niiden avulla on helpompi käsitellä ja kertoa merkityksellisiä asioita.
  • Yhdessäolon hetkiä. Yhdessä tekeminen luo parhaimmillaan yhteisöllisyyden tilan, jossa voi halutessaan ilmaista itseään vapaasti, mutta ei ole pakko. Yhteisöllisessä tilassa pelko ja epävarmuus pienenevät.
  • Merkityksellisyyden ja elämänhallinnan kokemuksia. Taiteen tekeminen luo uusia toimintamalleja ja kehittää ajattelua. Puhutaankin transferenssi –ilmiöstä – taiteen kautta saadut opit siirtyvät osaksi muuta toimintaa.

Luovuudesta voi inspiroitua ja sitä voi kasvattaa myös luovuusvalmennuksen avulla verkkokoulutuksena tai valmennuksessa. Lisätietoa niistä täältä: https://marikataskinen.com/minulta-sinulle/