Luovuus kadoksissa?

Luovuuden pääesteitä on kaksi: ulkoiset ja sisäiset, lukot ja uskomukset oman pään sisällä tai ympäristössä tai rakenteissa olevat tekijät. Hyvinvointi on myös kiinteästi yhteydessä luovuuteen.

Koulutuksissa löydetään punainen lanka omaan ja työyhteisön luovuuteen. Valmennuksessa ja taideterapeuttisessa työnohjauksessa sukellamme syvemmälle pohtimaan luovuuden taustalla olevia lukkoja. Luennot inspiroivat ja herättelevät isompaakin joukkoa.

Kaikessa tuetaan, vahvistetaan, kehitetään arjen hyvää. Teemoja ja aiheita:

 • Miten lisätä luovuutta?
 • Luovuus ja oppiminen
 • Luovuus ja aivotyö
 • Luovuus, vahvuudet ja voimavaralähtöisyys
 • Luovuus, tunneäly ja vuorovaikutuksen taidot
 • Luovuus ja palautuminen

Mikäli haet luovuutta ja hyvinvointia itselle tai läheisellesi, katso erityisesti verkkokaupan tarjonta tästä linkistä: taidetuokiot, luovuusvalmennukset ja taideterapia.

Luovuus ja työhyvinvointi

Luovuus arjessa on ongelmanratkaisutaitoa ja kykyä nähdä asioita toisin. Luovuuden taustalla on toimiva työyhteisö, joka mahdollistaa yksilöiden ja tiimien sujuvan toiminnan. Luovuus on siis taito, jota voi kehittää.

Luovuutta kehitetään kahdella tapaa: vahvistetaan työyhteisössä psykologista turvallisuutta ja luodaan työn sujumiselle toimintaa tukevaa rakenteet. Luovuutta kehittävät myös uudet arkea hyödyttävät toimintatavat ja menetelmät.

Luovien tehtävien äärellä uudet toimintavat ja menetelmät oivalluttavat. Psykologinen turvallisuus kasvaa. Henkilökohtaisesti luovuus luo syvempää yhteyttä omiin voimavaroihin ja vahvuuksiin arjessa. Tiimit ja työyhteisöt voivat ratkaista valmennuksissa vaikka työhyvinvointikyselyissä tulleita haasteita.

Marika Taskinen

Luennot

Haluaisiko työyhteisösi olla luovempi? Inspiroivat luennot herättelevät, oivalluttavat, innostavat. Saatte ajateltavaa ja työkaluja sekä henkilökohtaisen että työyhteisön luovuuden kasvattamiseen.

Luento onnistuu niin livenä, etänä ja kuin webinaarisarjananakin! Kysy luentoja myös koulutusten teemoista.

Koulutus

Koulutuksissa teoria ja tutkimukset muuttuvat eläväksi käytännöksi ja innostaviksi oivalluksiksi.

Tieto ja toiminnallisuus vuorottelevat. Luovat, toiminnalliset menetelmät ja ryhmäkeskustelut tekevät koulutuksen teemoista omakohtaista. Työyhteisö saa välineitä luovuuden ja hyvinvoinnin tukemiseen, vahvistamiseen ja kehittämiseen.

Koulutuksien aiheita

 • Miten lisätä luovuutta?
 • Luovat fasilitointimenetelmät
 • Luovuus ja oppiminen
 • Luovuus ja aivotyö
 • Luovuus, vahvuudet ja työyhteisön voimavarat
 • Luovuus, tunneäly ja vuorovaikutustaidot asiakaskohtaamisissa
 • Luovuus ja palautuminen

Valmennuksessa käsittelemme sinulle merkityksellisiöä asioita luovilla menetelmillä.

Valmennus ja taideterapeuttinen työnohjaus

Kummassakin palvelussa käsitellään ryhmälle ajankohtaisia teemoja keskustellen ja erilaisia luovia harjoituksia tehden. Teemat voivat kummuta työhyvinvointikyselystä tai esimiesten havaitsemista tärkeitä teemoista.

Esimerkkejä tärkeiksi koetuista teemoista ovat luovuus, motivaatio, kuormittuminen, yhteishengen ja vuorovaikutuksen vahvistaminen.

Valmennuksen tuloksena tiimi on on oivaltanut heille sopivia toimintatapoja ja mahdollisesti sopinut arkea hankaavista teemoista. Valmennus vahvistaa yhteistyötä ja työn sujuvuutta. Valmennuksilla on aina joku tavoite.

Taideterapeuttisessa työnohjauksessa pääpaino on oman työn reflektoinnissa kuvan tekemisen ja keskustelujen kautta. Työnohjaus on voimavaralähtöistä. Se tuo ymmärrystä, iloa ja motivaatiota, lisää ryhmässä yhteisöllisyyttä ja työn sujuvuutta.

Asiakaspalautteita kohtaamisista

Olen saanut vuosien mittaan tavata lukuisia eri ikäisiä eri tavoin luovia ihmisiä. Kokemukseni pohjalta tiedän, että jokaisessa on sitä “jotain”. Erilaisissa valmennuksissa ja koulutuksissa olemme innostuneet ja inspiroituneet yhdessä. Alla muutamia muistoja kohtaamisista:

 • Jos kaipaat kouluttajaa, fasilitaattoria, yhteisön innostajaa, niin Marika on ammattilainen paikallaan. Vahva suositus.
 • Asiansa osaava ja kokenut kouluttaja.
 • Mukava tunnelma.
 • Hyvin suunniteltu, organisoitu kurssi.
 • Pätevä pitkän linjan taitaja.

Miten luovia menetelmiä käytetään valmennuksissa?

Luovuusvalmennuksen menetelmässä vahvistetaan olemassa olevaa hyvää tai oivalletaan luovan tekemisen kautta hyvinvointia tukevia asioita, etsitään ratkaisuja omaan tai työyhteisön ajankohtaisiin teemoihin. Menetelmiin kuuluu esimerkiksi, kuvakorttien avulla työskentelyä, maalaamista, joskus myös rakentelua, työyhteisövalmennuksissa myös tekoälyllä leikittelyä ja luovia ongelmanratkaisutehtäviä. Valmennuksissa tuetaan muutosta.

Käytännössä valmennuksissa puhe ja tekeminen vuorottelevat. Valmentaja alustaa, suuntaa tekemistä ja keskusteluja oikeaan suuntaan osallistujan ehdoilla. Ratkaisut kumpuavat osallistujasta ja hänen kokemuksestaan. Tekeminen on lempeää, voimavaroja tukevaa ja vahvistavaa. Tehdystä asiasta asiasta tulee keskustelun väline. 

Menetelmä perustuu etäännyttämiseen: Asia, tehtävä, maalaus tai rakennelma vapauttaa pohdintaa ja avaa uusia keskustelun näkökulmia. Teokset myös mahdollistavat sanallistamisen asioista, joita ei ehkä aikaisemmin ole osannut tai voinut sanallistaa tai huomioida. 

Alta voit tutustua työyhteisöllenne sopiviin työpajaan ja valmennuspaketteihin. Mikäli olet kiinnostunut vahvistamaan omaa henkilökohtaista hyvinvointia ja luovuuttasi, tutustu Minulta sinulle-sivuun. Samat luovuuden periatteet pätevät myös henkilökohtaisissa valmennuksissa ja verkkokursseilla.

Sukella syvemmälle luovuuteen!

Nimeni on Marika Taskinen ja toivotan sinut tervetulleeksi tutkimusmatkalle luovuuteen.

Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri, käsityön ja kuvataiteen opettaja, coach ja kehittäjä. Olen opettanut, ohjannut ja valmentanut eri ikäisiä ihmisiä yli kaksikymmentä vuotta. Uskon ihmisten, yksilöiden erityislaatuisuuteen ja jokaisesta kumpuavaan luovuuteen. Ratkaisut ovat usein ihmisissä itsessään, tarvitaan vain hieman uskoa ja heittäytymistä.

Tarjoan työpajoja, koulutuksia ja valmennuksia, joissa löydetään ja vahvistetaan itselle ja omalle yhteisölle merkityksellisiä asioita.

Olen kohtaamisissa saanut erityisesti positiivista palautetta empaattisesta lämmöstä ja innostamisen taidostani.