Luovan työyhteisön resepti

Luovan työyhteisön resepti on moninainen ja erilaisilla mausteilla viimeistelty – riippuen toimialasta ja työtehtävistä. Yhtenäisiäkin elementtejä löytyy – mitä seuraavista teillä käytetään – tai mitä voisi ottaa käyttöön?

🌱Luodaan kannustava ja avoin ilmapiiri

Esimies – luo kannustava ja avoin ilmapiiri, joka rohkaisee tiimin jäseniä jakamaan ideoitaan ja kokeilemaan uusia lähestymistapoja. Kannusta avointa keskustelua, kuuntele aktiivisesti ja arvosta jokaisen jäsenen panosta. Turvallinen työyhteisö ja hyväksyvä asenne mahdollistaa uudenlaisten ideoiden syntymisen ja risteytymisen.

🌱Kiinnitetään huomiota monimuotoisuuteen rekrytoinnissa

Työyhteisöön kannattaa valita jäseniä erilaisilla taustoilla, taidoilla ja näkökulmilla. Monimuotoisuus voi tuoda erilaisia ideoita ja näkökulmia, mikä edistää luovaa ajattelua ja innovaatioita. Erilaisuuksien positiivinen törmäyttäminen voi tuottaa jotain erityislaatuista!

🌱Panostetaan avoimeen keskustelukulttuuriin

Kannusta tiimiä työskentelemään yhdessä ja edistämään vuorovaikutusta. Järjestä luovuutta tukevia työpajoja, joissa tiimi voi jakaa ideoitaan, rakentaa toistensa ajatuksia ja kehittää niitä yhdessä. Tarjoamani luovuusvalmennukset ovat yksi keino yhteiskehittämiseen ja keskusteluun! 

🌱Käytetään itse  ja kannustetaan arjessa myös muita käyttämään monipuolisesti erilaisia suunnittelu- ja ryhmätyökaluja 

Esimies – käytä erilaisia luovia työskentelymenetelmiä, kuten miellekarttoja, eläytymistä toiseen rooliin, tarinankerrontaa tai luova prototypointia.  Nämä menetelmät voivat auttaa tiimiä näkemään asioita eri tavalla ja löytämään uusia lähestymistapoja ongelmiin.

🌱Tuetaan tiimiä ja yksilöitä myös riskien sietämisessä 

Kannusta tiimiä kokeilemaan uusia ideoita ja kokeiluja. Rohkaise riskien ottamista ja vältä pelkoa epäonnistumisesta. Tehkää nopeita kokeiluita. Epäonnistumiset voivat tarjota oppimismahdollisuuksia ja johtaa luovampiin ratkaisuihin. 

🌱Tarjotaan tiiviin työn tekemisen ohella tiimille myös levon ja oivalluksen hetkiä

Tarjoa työntekijöille myös hetkiä, jotka tukevat oivalluksia ja lepoa. Usein luovat ideat syntyvät silloin, kun mieli saa levätä ja vapautua rutiineista. Varmista, että tiimillä on aikaa ja tilaa omistautua luovalle ajattelulle ja hiljaiselle reflektiolle. Työhyvinvointi, levolliset kehittämis- ja ideointipäivät tuovat uusia näkökulmia, mahdollisuuksien näkemistä. 

 🌱Tuetaan jatkuvan oppimisen kulttuuria

Esimies -kannusta tiimiä jatkuvasti kehittämään taitojaan ja oppimaan uutta. Tarjoa koulutusmahdollisuuksia, mentorointia tai mahdollisuuksia osallistua luovuutta edistäviin tapahtumiin tai työpajoihin.

Luova työyhteisö voi myös hyvin. Tiimien hyvinvointi-luovuuden kehittäminen voi perustua useisiin lähestymistapoihin ja harjoituksiin. Niin kuin kaiken uuden rakentaminen, myös se vaatii aikaa, sitoutumista ja jatkuvaa panostusta.

Oletko jo tutustunut Intoon, Aitoon ja Oivaan, palveluihin, joilla minä voisin tukea työyhteisönne hyvinvointi-luovuutta? Tutustu lisää tästä, miten yhdessä tekeminen, keskustelu ja tarjoamani tuki voisivat tulla avuksesi.

Blogin kuvituskuva on tekoälyllä luotu (Marika Taskinen/Nightcafe AI), aiheena työyhteisön luovuus ja työonnellisuus.