Luovuusvalmennus oivalluttaa tekemisen kautta

Sinussa on luovuutta – kykyä ratkaista ongelmia ja haasteita luovasti. Luovuusvalmennus oivalluttaa tekemisen kautta uudesta näkökulmasta asioita, jotka ovat sinulle merkityksellisiä.

Mitä ovat luovuusvalmennuksen menetelmät?

Luovuusvalmennuksen menetelmässä heittäytydytään uuteen, etsitään ratkaisuja omaan tai työyhteisön, tiimin ongelmaan erilaisten luovien, toiminnallisten menetelmien kautta. Menetelmiin kuuluu esimerkiksi luovaa ongelmanratkaisua, tekoälyä, kuvakortteja, kuvan tekemistä, maalaamista, joskus myös rakentelua. Valmennuksissa tuetaan muutosta, edetään nykyhetkestä mahdollisuuksiin ja toiminnan kautta, vahvistetaan toimeenpanokykyä. Kokonaisessa prosessissa huomioidaan myös mahdolliset toiminnan esteet, tuki ja palkitseminen.

Käytännössä valmennuksissa puhe ja tekeminen vuorottelevat. Valmentaja alustaa, suuntaa tekemistä ja keskusteluja oikeaan suuntaan. Tekeminen on lempeää, voimavaroja tukevaa ja vahvistavaa. Tehdystä asiasta asiasta tulee keskustelun väline.

Menetelmä perustuu etäännyttämiseen: Asia, tehtävä, maalaus tai rakennelma vapauttaa pohdintaa ja avaa uusia keskustelun näkökulmia. Teokset myös mahdollistavat sanallistamisen asioista, joita ei ehkä aikaisemmin ole osannut tai voinut sanallistaa tai huomioida. 

Miten luovuus voisi olla avuksi minun arjessani?

Luovuusvalmennuksien aiheet ja hyödyt voivat olla yksilövalmenuksessa muun muassa seuraavat.

  • Vahvuudet ja voimavarat: Valmennuksen kautta havaitset ja vahvistat hyvää itsessäsi. Itseluottamus ja minäpystyvyys kasvaa.
  • Palautuminen ja rajat: Oivallat sinulle tärkeimmät palautumisen tavat, menetelmät ja tunnistat rajasi paremmin.
  • Oma rooli kotona ja työssä: Tunnistat hyvinvointiisi liittyviä elementtejä omissa erilaisissa rooleissasi.
  • Tulevaisuuden suunnitelmat, toiveet ja unelmat: tutkit ja vahvistat toimeenpanokykyäsi tulevaisuuden suhteen.

Luovuusvalmennuksien aihe kumpuaa aina valmennettavasta. Mikä kutsuu ja vahvistaa arkea? Mitä muuta hän haluaisi käsitellä, kuin edellä mainittua ?

Voiko luovuudella vahvistaa myös työn tekemisen toimivuutta?

Luovuudella voi vahvistaa monin tavoin työn iloa, motivaatiota, yhteisöllisyyttä – työn tekemisen toimivuutta ja työhyvinvointia. Esimerkkejä luovuusvalmennuksessa käsiteltävistä aiheista ja niiden hyödyistä:

  • Työssä luovuusvalmennus tukee tiimityön sujuvuutta: Luova tekeminen vahvistaa hyvää henkeä ja tiimityön sujuvuutta myös arjessa – työssa vahvistuu tekemisen ilo ja motivaatio
  • Löydetään ryhmänä ja yksilöinä vahvuudet ja voimavarat: yksin ja yhdessä tehdyt tehtävät auttavat tunnistamaan erilaisia toimintatapoja, vahvuuksia ja voimavaroja – tieto vahvistaa myöhemmin myös yhteisen työn tekemistä tiimeissä
  • Vahvistetaan vuorovaikutusta ja pohditaan palautteen antamista ja saamista – vuorovaikutustaitojen kehittyminen vahvistaa edelleen työn sujuvuutta ja vähentää konfliktien mahdollisuutta
  • Mietitään ratkaisuja työn kuormittavuuteen ja ajankäyttöön: Työmenetelmien ja strategioiden pohtiminen tehostaa ja helpottaa työn tekemistä, työhyvinvointi kasvaa. Yhteiset työn tekemisen säännöt myös vahvistavat yhteistyön sujuvuutta.

Luovuusvalmennuksissa voidaan käsitellä myös muita asioita, jotka ovat nousseet tärkeiksi arjessa. Työhyvinvointikysely tuottaa esimerkiksi tärkeitä ajankohtaisia aiheita. Luovuusvalmennuksessa voidaan hyvin käydä niitä läpi ja miettiä erilaisia hyvinvointia tukevia ratkaisuja.

Sinussa ja työyhteisössäsi ovat vastaukset hyvän arkeen

Et tarvitse guruja. Ratkaisut ovat jo olemassa itsessäsi. Miksi et käyttäisi luovuutta sen löytämiseen?

Kysy lisää yhteystietolomakkeella tästä (sivun alareuna) tai tsekkaa työyhteisön valmennuspaketit tältä sivulta.